1.2.3-SNAPSHOT permalink Arrow_down_16x16

apply-matrix

incanter.processing

 • (apply-matrix sketch n00 n01 n02 n10 n11 n12)
 • (apply-matrix sketch n00 n01 n02 n03 n10 n11 n12 n13 n20 n21 n22 n23 n30 n31 n32 n33)

0 Examples top

Log in to add / edit an example.

See Also top

Log in to add a see also.

Plus_12x12 Minus_12x12 Source incanter/processing.clj:72 top

(defn apply-matrix
 ""
 ([sketch n00 n01 n02 n10 n11 n12]
     (.applyMatrix sketch (float n00) (float n01) (float n02)
                  (float n10) (float n11) (float n12)))
 ([sketch n00 n01 n02 n03
    n10 n11 n12 n13
    n20 n21 n22 n23
    n30 n31 n32 n33]
     (.applyMatrix sketch (float n00) (float n01) (float n02) (float 03)
                  (float n10) (float n11) (float n12) (float 13)
                  (float n20) (float n21) (float n22) (float 23)
                  (float n30) (float n31) (float n32) (float 33))))
Vars in incanter.processing/apply-matrix: defn float
Used in 0 other vars

Comments top

No comments for apply-matrix. Log in to add a comment.